Thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập những thông tin sau:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email

Dùng những thông tin này như thế nào?

  • Những bài đăng mới nhất của chúng tôi sẽ được thông báo sớm nhất đến cho các bạn.
  • Những thông tin của các bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ lại.

Cam kết

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không gửi các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba biết được.